A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2013

   

  Uchwała Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 lipca 2013 roku 

  w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  mswordUchwała Nr XXVI/167/2013


  Uchwała Nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 lipca 2013 roku

  zmieniająca uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia pojemności pojemnika.

   mswordUchwała Nr XXVI/166/2013


  Uchwała Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2013 roku

  zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  mswordUchwała Nr XXV/163/2013


  Uchwała Nr XXV/162/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2013r.

  zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  mswordUchwała Nr XXV/162/2013


  Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. 

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na obszarze Gminy Domanice.

  mswordUchwała Nr XXI/146/2013


  Uchwała Nr XXI/145/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r.

  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  mswordUchwała Nr XXI/145/2013

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 30.01.2017
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 30.01.2017
  Dokument oglądany razy: 1215
Urząd Gminy Domanice