A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2016

  Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

  Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  mswordUchwała Nr XIX/110/2016


  Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

  w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku  na obszarze Gminy Domanice.

  mswordUchwała Nr XIX/109/2016


  Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  mswordUchwała Nr XVII/99/2016


  Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku 

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

   mswordUchwała Nr XVII/98/2016


  Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   mswordUchwała Nr XVII/97/2016


  Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  mswordUchwała Nr XVII/96/2016


  Uchwała Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy  Domanice.

  mswordUchwała Nr XVII/95/2016

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 30.01.2017
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 30.01.2017
  Dokument oglądany razy: 1170
Urząd Gminy Domanice