A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  Gospodarka komunalna

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

  mswordDEKLARACJA_2015.pdf


  Wniosek Zbiorniki

  mswordWniosek_zbiorniki.doc


  Wniosek O udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Domanice

  mswordwniosek_-schroniska__spalarnie.docx


  Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

  msword Ewidencje_bezdomne.doc


  Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gmina Domanice.

  msword Obwieszcenie-Emilian_wka.odt


  Postanowienie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  msword kanalizacja-Olszyc.odt

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator Strony
  Publikacja dnia: 25.05.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 25.05.2015
  Dokument oglądany razy: 2532
Urząd Gminy Domanice