A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2018

  Uchwała Nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 27 września 2018 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2018 rok.

  mswordUchwała Nr XXXVII/222/2018


  Uchwała Nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 20 sierpnia 2018 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2018 rok.

  mswordUchwała Nr XXXVI/204/2018


  Uchwała Nr XXXIV/196/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 04 maja 2018 roku, 

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2018 rok.

  mswordUchwała Nr XXXIV/196/2018


  Uchwała Nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 roku, 

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2018 rok.

  msword  Uchwała Nr XXXIII/187/2018


  Uchwała Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Domanice.

  mswordUchwała Nr XXXII/183/2018


  Uchwała Nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku 

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych Nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włościański – dotacja dla Powiatu Siedleckiego.

  mswordUchwała Nr XXXII/182/2018


  Uchwała Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku

  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

  mswordUchwała Nr XXXII/181/2018


  Uchwała Nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na  2018 rok.

  mswordUchwała Nr XXXII/180/2018


  Uchwała Nr Si.8.2018 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 roku

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Domanice, przedstawionej w   Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022.

  msword Uchwała Nr Si.8.2018


  Uchwała Nr Si.7.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 roku

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Domanice na rok 2018.

   mswordUchwała Nr Si.7.2018


  Uchwała Nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 roku

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2018.

  mswordUchwała Nr XXXI/175/2017


  Uchwała Nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 roku

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2018-2022.

  mswordUchwała Nr XXXI/174/2017

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 06.11.2018
  Podpisał: Joanna Niedziółka
  Dokument z dnia: 06.11.2018
  Dokument oglądany razy: 1033
Urząd Gminy Domanice