A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2016

  Uchwała Nr Si.392.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 r.

  w sprawie  opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017-2023.

  mswordUchwała Nr Si.392.2016


  Uchwała Nr Si.391.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 r.

  w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Domanice na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego.

  mswordUchwała Nr Si.391.2016


  Nr XXII/121/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 października 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordNr XXII/121/2016


  Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 10 listopada 2016 roku

  w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

  mswordZarządzenie Nr 46/2016


  Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 10 listopada 2016 roku

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017-2023.

  mswordZarządzenie Nr 45/2016


  Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 października 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordUchwała Nr XXI/120/2016


  Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 października 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.

  mswordUchwała Nr XXI/119/2016


  Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 20 października 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 43/2016


  Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 30 września 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 42/2016


  Uchwała Nr XX/118/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września 2016 roku

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 3635W w miejscowości Domanice i Nr 3652W na odcinku od miejscowości Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki ”.

  mswordUchwała Nr XX/118/2016


  Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordUchwała Nr XX/113/2016


  Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.

  mswordUchwała Nr XX/112/2016


  Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września 2016 roku

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku.

  mswordUchwała Nr XX/111/2016


  Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 12 września 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 41/2016


  Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 6 września 2016 roku 

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 40/2016


  Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 38/2016


  Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordUchwała Nr XIX/106/2016


  Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.

  mswordUchwała Nr XIX/105/2016


  Uchwała Nr Si.291.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2016r.

  w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Domanice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2016 roku.

  mswordUchwała Nr Si.291.2016


  Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 23 sierpnia 2016 roku 

  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2016 roku.

  mswordZarządzenie Nr 36/2016

  mswordInformacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku


  Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 22 sierpnia 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 35/2016


  Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 11 sierpnia 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 34/2016


  Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 29 lipca 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok

  mswordZarządzenie Nr 32/2016


  Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 20 lipca 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020

  mswordUchwała Nr XVII/103/2016


  Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 20 lipca 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020

  mswordUchwała Nr XVII/102/2016


  Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 4 lipca 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok

  mswordZarządzenie Nr 29/2016


  Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 30 czerwca 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok

  mswordZarządzenie Nr 27/2016


  Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 30 czerwca 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020

  mswordZarządzenie Nr 26/2016


  Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 23 czerwca 2016 roku

  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 25/2016


  Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 24/2016


  Uchwała Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordUchwała Nr XVII/94/2016


  Uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020.

  mswordUchwała Nr XVII/93/2016


  Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Domanice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

  mswordUchwała Nr XVII/91/2016


  Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 30 maja 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 23/2016


  Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 16 maja 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 22/2016


  Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 21/2016


  Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2016 roku 

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordUchwała Nr XV/88/2016


  Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 11 kwietnia 2016 roku 

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 20/2016


  Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 31 marca 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 15/2016


  Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2016 roku 

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Domanice.

  mswordUchwała Nr XIV/86/2016


  Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

   mswordUchwała Nr XIV/85/2016


  Uchwała Nr XIV/84/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.

  mswordUchwała Nr XIV/84/2016


  Uchwała Nr Si.117.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2016r.

  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Domanice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2015 rok.

  mswordUchwała Nr Si.117.2016


  Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 17 marca 2016 roku 

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2015 rok.

  mswordZarządzenie Nr 14/2016

  mswordSprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 rok.


  Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 29 lutego 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 13/2016


  Uchwała Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordUchwała Nr XIII/80/2016


  Uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016 roku

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020.

  mswordUchwała Nr XIII/79/2016


  Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 9 lutego 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 10/2016


  Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 28 stycznia 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok 

  mswordZarządzenie Nr 4/2016


  Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 22 stycznia 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordZarządzenie Nr 2/2016


  Uchwała Nr XII/74/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok.

  mswordUchwała Nr XII/74/2016


  Uchwała Nr Si.2.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016r.

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Domanice, określonego w uchwale budżetowej na rok 2016.

  msword Uchwała Nr Si.2.2016


  Uchwała Nr Si.1.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 r.

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Domanice, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.

  msword Uchwała Nr Si.1.2016


  Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2016.

  mswordUchwała Nr XI/65/2015


  Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016- 2020.

  mswordUchwała Nr XI/64/2015

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 06.12.2016
  Podpisał: Dorota Żurawska
  Dokument z dnia: 06.12.2016
  Dokument oglądany razy: 2090
Urząd Gminy Domanice