A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.04.2021, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści

  Inne

  Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów


  15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.
  Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub też złożyć osobiście, lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.


  Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych (uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach). Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów (uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych). Dofinansowania nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.


  Ubiegający się o wsparcie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.


  Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.
  Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

   


   

  Już za miesiąc spis powszechny!

   

  1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

   

  Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

  Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

   

  Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
  Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)


  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla publicznych oddziałów przedszkolnych na 2021 rok.

  Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych na 2021 rok


                                         ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU

   

  INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ INTERESANCI URZĘDU GMINY DOMANICE I GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANICACH BĘDĄ OBSŁUGIWANI TYLKO W SALI NA PARTERZE, PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYCZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.

   

  PROSIMY O TELEFONICZNE UMAWIANIE WIZYT:

  URZĄD GMINY            TEL. 25 63 129 82

  GOPS                            TEL. 25 63 129 83 LUB 664 374 029

   

  AGNIESZKA KARPIARZ                                             JERZY ZABŁOCKI

     KIEROWNIK GOPS                                          WÓJT GMINY DOMANICE

   


  Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego za 2020

  Raport


  Ankieta dotycząca sposobu ogrzewania.

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngAnkieta


  TRANSPORT NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngInformacja


  Informacja o naborze na pracownika LGD Ziemi  Siedleckiej

  Ogłoszenie o naborze pracownika

  Ogłoszenie o naborze pracownika-tablica ogłoszeń 


  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla publicznych oddziałów przedszkolnych na 2020 rok.

  Podstawowa kwota dotacji dla oddzialow przedszkolnych na 2020 r.


  W Wigilię (24.12.2020r.) Urząd Gminy Domanice będzie nieczynny. 

  Wigilia Urząd Gminy nieczynny


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2021 roku. 

  Informacja


  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla publicznych oddziałów przedszkolnych na 2020 rok.

  Aktualizacja dotacja


   

  Zdalna szkoła +

   


   

  Nazwa projektu:
  „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ".


  Wysokość dofinansowania:

  Gmina Domanice uzyskała dofinansowanie w wysokości 55.000,00 zł brutto.

   

  Opis projektu:

  W ramach realizacji projektu, Gmina Domanice zakupiła 18 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach - Kolonii oraz do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim. Laptopy wraz oprogramowaniem będą wykorzystywane do celów edukacyjnych.

   

  Finansowanie projektu:

  Projekt jest sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

  W ramach realizacji projektu do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zostało przekazanych 9 laptopów wraz z oprogramowaniem

  W ramach realizacji projektu do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii zostało przekazanych 9 laptopów wraz z oprogramowaniem


   

  Zdalna szkoła

   


   

  Opis Projektu

   

  Nazwa projektu:
  „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".


  Wysokość dofinansowania:

  Gmina Domanice uzyskała dofinansowanie w wysokości 45.000,00 zł brutto.

   

  Opis projektu:

  W ramach realizacji projektu, Gmina Domanice zakupiła 14 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach - Kolonii oraz do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim. Laptopy wraz oprogramowaniem będą wykorzystywane do celów edukacyjnych.

   

  Finansowanie projektu:


  Projekt jest sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

     

  W ramach realizacji projektu do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zostało przekazanych 5 laptopów wraz z oprogramowaniem

  W ramach realizacji projektu do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii zostało przekazanych 9 laptopów wraz z oprogramowaniem


  Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2021 roku. 

  ogłoszenie

  uchwala_nr_xxxiii_189_2018

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngzalacznik_nr_1_do_uchwaly_xxxiii_189_2018


  Informacja o możliwości skorzystania z programu pomocowego skierowanego do producentów świń

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pnginformacja zakaz produkcji

   


  Konkurs dla rolników

   

  Szczegóły pod adresem :

   https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/sprawdz-swoja-wiedze-na-temat-bezpieczenstwa-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-bez-wychodzenia-z-domu/


  Prywatny las z dotacją z PROW 

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.png Zobacz


  150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.png Zobacz


  Posadź własny las i weź pieniądze – nabór wniosków dobiega końca 

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngZobacz


   PRZERWA W DOSTAWIE WODY

   

  Wójt Gminy Domanice informuje, że w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi sieci wodociągowej w Domanicach, od dnia 28 lipca 2020 roku  (wtorek) do dnia 31 lipca 2020 roku (piątek) oraz od dnia 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) do dnia 5 sierpnia 2020 roku (środa) od godziny 9:00 do godziny 16:00 mogą nastąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

   

                                                                            Wójt Gminy Domanice

                                                                                   /-/ Jerzy Zabłocki


  ARiMR: Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego.

  Zobacz


  ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa 

  Zobacz


   


  Krajowy webinar Dotacje dla rolnictwa  ruszył cykl szkoleń online - informacja prasowa

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngInformacja


  10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie 

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngInformacja


  O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników.

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngInformacja


  Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020.

  Informacja


  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

  Lista


  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 26 czerwca 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na obszarze powiatu siedleckiego wznawiają pracę w trybie stacjonarnym.

  Zapisów na bezpłatne porady prawne można dokonywać:

  - telefonicznie pod numerem tel. 25 644-72-17

  - mailowo pod adresami: akaleta@powiatsiedlecki.pl lub tplatkowski@powiatsiedlecki.pl

  - za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://np.ms.gov.pl/ (zakładka jest dostępna na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl ).

   


  Uwaga hodowcy ryb - można złożyć w ARiMR wniosek o dofinansowanie

  Od  1 lipca - rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie.
  Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

  Ruszył kolejny nabór wniosków o tzw. pomoc suszową, jednak jest on adresowany do konkretnego sektora. Tym razem o wsparcie mogą wystąpić rolnicy prowadzący chów lub hodowlę ryb słodkowodnych.
  Wnioski można składać tylko przez dwa tygodnie – ostatni dzień na ich złożenie to 15 lipca 2020 r.

  Kto może złożyć wniosek?

  O pomoc mogą starać się producenci rolni, którzy

  • w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów
   o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny
   nadany przez powiatowego lekarza weterynarii,
  • złożyli do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych
   w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

  O jaką pomoc można się ubiegać?

  Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni.
  Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

  Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

  Jak złożyć wniosek?

  Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do udostępnionych wrzutni - w tym przypadku do wniosku
  należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP
  lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

   


  Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

   

  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

   

  Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

   

  Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

   

  Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

   

  Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

   


  Podstawowa kwota dotacji dla publicznych oddziałów przedszkolnych na 2020 rok. 

  Podstawowa kwota dotacji- oddziały przedszkolne


  Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

  W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok. 

   

  Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

   

  O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

  Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
  - zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
  - rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  - ziemniak.

  Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

  Do 23 czerwca 2020 r. w ARiMR zarejestrowano ponad 29 tys. wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego.  

   


  ARiMR Portal IRZplus

  arimr


  Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019r. 

  Wykaz osób fizycznych


  Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

  Informacja


  Nabory wniosków 2020 w LGD ZS 

  Informacja


  Odwołanie odbioru wielkogabarytów w Gminie Domanice w roku 2020 część I 

  Informacja


  Odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku – I termin.

  Informacja wielkogabaryt


  Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

  Informacja


  Informacja dot. braku numerów na budynkach mieszkalnych. 

    INFORMACJA


  Zawiadomienie o Zebraniu Sołeckim w sprawie wyboru sołtysa w miejscowości Olszyc Szlacheckim. 

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngZawiadomienie


  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020r.

  Obwieszczenie


  Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych. 

  Informacja


  Podstawowa kwota dotacji dla publicznych oddziałów przedszkolnych na 2019 rok

  Dokument


  Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Domanice.

   

  Wójt Gminy Domanice informuje, że do dnia 10 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Domanice będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy na odbiór  i utylizację odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Domanice, na rok 2020.

   

  Druki wydawane są w Urzędzie Gminy lub dostępne do pobrania poniżej:

  1-Wniosek

  2-Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

  3-Informacja o wyrobach zawierających azbest

  4-Oświadczenie o pomocy publicznej

   


  Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 roku Urząd Gminy Domanice będzie nieczynny.

   

                                                                              Wójt Gminy Domanice

                                                                                     /-/ Jerzy Zabłocki

   


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2020 roku.

  Informacja


  Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości zlokalizowanego na działce nr 1380 w Domanicach, pow. Siedlecki ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Domanice.

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngplakat


  Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2020 roku.     

  Ogłoszenie

   UCHWAŁA NR XXXIII/189/2018

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.png Załącznik Nr 1 do Uchwały                                          


                                                                                                                                     Domanice,dn.24.07.2019r.

   

                                                     I N F O R M A C J A 

                                                                                                       

      Wójt Gminy Domanice zawiadamia wszystkich producentów rolnych z terenu Gminy Domanice, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy w 2019r, o możliwości zgłaszania swoich strat                                         w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 2 sierpnia 2019r.  jednak nie później niż do zbioru upraw.

  Wnioski o szacowanie strat są dostępne  w  siedzibie Urzędu Gminy Domanice, na stronie BIP Domanice oraz na stronie Urzędu Gminy Domanice.

  Wnioskodawca powinien dostarczyć do tut. Urzędu wypełniony wniosek o oszacowanie strat oraz dołączyć wydruk wniosku o płatność obszarową złożony w 2019r.do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                             / -/ Jerzy Zabłocki

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngWniosek


  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że dnia 28 czerwca o godz. 11:00 przed budynkiem Urzędu Gminy będzie realizowana nowa akcja informacyjna – dotyczącą programu 500 plus.

  Do akcji promocyjnej zapraszam samorządowców oraz  Kierowników GOPS, MOPS, PCPR – w kontekście udzielania odpowiedzi na pytania mieszkańców.

  Bus 500 plus to specjalna akcja promocyjno-informacyjna Urzędów Wojewódzkich, w trakcie której specjalne oznakowane samochody będą odwiedzały gminy leżące na terenie Delegatury Siedlce..

  Podczas wizyty mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat programu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku. Dodatkowo  zainteresowani otrzymają ulotki i inne materiały informacyjne.

  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Nowy Program zakłada 500 zł na każde dziecko począwszy od pierwszego bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.

   

   

  Z wyrazami szacunku

  Anna Kaszuba

  Kierownik Delegatury
  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Siedlcach

   


   KOMUNIKAT O OGRANICZENIU ZUŻYCIA WODY

  Komunikat


   Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok I aktualizacja.

   Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok I aktualizacja.


  Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. 

  Wykaz


  Informacji o możliwości  korzystania z rehabilitacji przez rolników ubezpieczonych w KRUS.

  Informacja


  Informuję, iż w Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r. Urząd Gminy Domanice będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 14.00.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              WÓJT

                                                                                                                       Jerzy Zabłocki

   


  Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok.

  Podstawowa kwota dotacji 2019r.


  URZĄD GMINY DOMANICE W DNIU 24.12.2018r. (WIGILIA) BĘDZIE NIECZYNNY.

  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                               

                                                                                                                        WÓJT

                                                                                                              /-/ Jerzy Zabłocki


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2018 r. – aktualizacja II

  Podstawowa kwota dotacji-aktualizacja II


  D E C Y Z J A  zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  PWiK Siedlce


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2019 roku.

  Informacja


  Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2019 roku.

  Ogłoszenie

  UCHWAŁA NR XXXIII/189/2018

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngZałącznik nr 1 do uchwały NR XXXIII/189/2018


  Informacja Wójta Gminy Domanice – szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym - susza.

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.png Informacja Wójta Gminy Domanice

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngWniosek o szacowanie szkód


  Informacja w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domanice.

  Informacja


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku.

  Informacja o wynikach


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2018 rok- aktualizacja I.

  Podstawowa kwota dotacji


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku

  1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku.

  2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  3. Uchwała Nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 roku.

  4.  Sprawozdanie z realizacji zadania.


   Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku.

  Ogłoszenie o turnusach dzieci rolników.

  Wniosek o rehabilitację 2018r.

  Załacznik nr 2 o stanie zdrowia dziecka 2018r.


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2018 rok.

  Podstawowa kwota dotacji


  „Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice, w godzinach 9:30 – 12:30; na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego”

   

  Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in. warunki oraz możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematykę funduszy unijnych.

   


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2017 rok – aktualizacja II

  podst_kwota_dotacji_aktualizacja _x_2017


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku.

  1. Ogłoszenie

  2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  3. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku.


  Apel do hodowców świń

  Informacja


  INFORMACJA O ZAKAZIE UPRAWY MAKU I KONOPII WŁÓKNISTYCH.

  Informacja


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2017 rok - aktualizacja.

  Informacja


  Domanice-nowe stawki za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.

  Ogłoszenie


   Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2017 rok.

  Podstawowa_kwota_dotacji_2017


  Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS. 

  Informacja


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2017 roku.

  Informacja


  Domanice-ogłoszenie

   Ogłoszenie Wójta Gminy Domanice


  KOMUNIKAT

  Komunikat Wójta Gminy Domanice


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2017 roku.

  Ogłoszenie

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  2. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku.


  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

  Wniosek


  Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR)

   Informacja


  Stanowisko Rady Gminy Sanniki

  Stanowisko Rady Gminy Sanniki


  Informacja dotycząca przeprowadzenia inspekcji w związku z realizacją Projektu OZE na terenie Gminy Domanice.

  Informacja dotycząca inspekcji OZE


  Prezentacja instalacji odnawialnych źródeł energii.

  Prezentacja


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2016 r.

  Informacja


  Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Domanice do zapoznania się z projektem GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DOMANICE NA 2016 ROK.

  Program alkoholowy na 2016

  Uchwła ws gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych Domanice 2016


  Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice na lata 2016-2019.

  Program przeciwdziałania narkomanii 2016-2019 Domanice


  Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Domanice do zapoznania się z Projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

  GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - aktualizacja

  Uchwała do przyjęcia GSRPR na lata 2016-2020

  Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii


  Zarządzenie  Nr 61 / 2015 Wójta Gminy Domanice z dnia 27 listopada 2015roku

  w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015roku, przysługującego w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 26 grudnia 2015r. dla pracowników Urzędu Gminy Domanice.

   Zarządzenie  Nr 61 / 2015


  Konsultacje społeczne

  Protokół z dnia 12.11.2015r


  Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie ˝Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi˝ 

  Zaproszenie do konsultacji społecznych

  Roczny-program-wspolpracy na 2016r.

  Uchwała ws rocznego prorgamu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016 Domanice


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2016 roku.

  Ogłoszenie

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  2. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku.


  INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku

  Informacja_sp_wodna_dotacja_2015.pdf


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku

  Ogłoszenie

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice

  2. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku


  WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY  PUBLICZNEJ W
  2014 r.

  WYKAZ OSOB FIZYCZNYCH.pdf


  Wójt Gminy Domanice ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży OBRĘB WSI DOMANICE

  mswordwykaz2.sxw


  Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  mswordwykaz.sxw


  Komunikat w sprawie uzupełnienia składów TKW

  msword komunikat_sklady_tkw.zip


   

  Zgodnie z art.7ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U.z 2005r.Nr 236, poz.2008) podaje się do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

  1. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

  Wymagania:

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

  1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
  1) dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,
  2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zapewniajacego ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,
  3) posiadanie sprzętu do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
  4) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej dla osób wyłapujących zwierzęta.
  2. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być bezpieczny dla zwierząt.
  3. Klatki do transportu zwierząt powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji.
  4. Pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego oobsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP

  Wójt Gminy
  Jerzy Zabłocki

   


   

  Zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 40/2010 Wójta Gminy Domanice z dnia 10 grudnia 2010 roku w dniu 24 grudnia br. (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny

   


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 16.04.2021
  Podpisał: Anita Potera
  Dokument z dnia: 16.04.2021
  Dokument oglądany razy: 3793
Urząd Gminy Domanice