A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.05.2020, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści

  Inne

  Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019r. 

  Wykaz osób fizycznych


  Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

  Informacja


  Nabory wniosków 2020 w LGD ZS 

  Informacja


  Odwołanie odbioru wielkogabarytów w Gminie Domanice w roku 2020 część I 

  Informacja


  Odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku – I termin.

  Informacja wielkogabaryt


  Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

  Informacja


  Informacja dot. braku numerów na budynkach mieszkalnych. 

    INFORMACJA


  Zawiadomienie o Zebraniu Sołeckim w sprawie wyboru sołtysa w miejscowości Olszyc Szlacheckim. 

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngZawiadomienie


  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020r.

  Obwieszczenie


  Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych. 

  Informacja


  Podstawowa kwota dotacji dla publicznych oddziałów przedszkolnych na 2019 rok

  Dokument


  Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Domanice.

   

  Wójt Gminy Domanice informuje, że do dnia 10 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Domanice będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy na odbiór  i utylizację odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Domanice, na rok 2020.

   

  Druki wydawane są w Urzędzie Gminy lub dostępne do pobrania poniżej:

  1-Wniosek

  2-Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

  3-Informacja o wyrobach zawierających azbest

  4-Oświadczenie o pomocy publicznej

   


  Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 roku Urząd Gminy Domanice będzie nieczynny.

   

                                                                              Wójt Gminy Domanice

                                                                                     /-/ Jerzy Zabłocki

   


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2020 roku.

  Informacja


  Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości zlokalizowanego na działce nr 1380 w Domanicach, pow. Siedlecki ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Domanice.

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngplakat


  Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2020 roku.     

  Ogłoszenie

   UCHWAŁA NR XXXIII/189/2018

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.png Załącznik Nr 1 do Uchwały                                          


                                                                                                                                     Domanice,dn.24.07.2019r.

   

                                                     I N F O R M A C J A 

                                                                                                       

      Wójt Gminy Domanice zawiadamia wszystkich producentów rolnych z terenu Gminy Domanice, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy w 2019r, o możliwości zgłaszania swoich strat                                         w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 2 sierpnia 2019r.  jednak nie później niż do zbioru upraw.

  Wnioski o szacowanie strat są dostępne  w  siedzibie Urzędu Gminy Domanice, na stronie BIP Domanice oraz na stronie Urzędu Gminy Domanice.

  Wnioskodawca powinien dostarczyć do tut. Urzędu wypełniony wniosek o oszacowanie strat oraz dołączyć wydruk wniosku o płatność obszarową złożony w 2019r.do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                             / -/ Jerzy Zabłocki

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngWniosek


  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że dnia 28 czerwca o godz. 11:00 przed budynkiem Urzędu Gminy będzie realizowana nowa akcja informacyjna – dotyczącą programu 500 plus.

  Do akcji promocyjnej zapraszam samorządowców oraz  Kierowników GOPS, MOPS, PCPR – w kontekście udzielania odpowiedzi na pytania mieszkańców.

  Bus 500 plus to specjalna akcja promocyjno-informacyjna Urzędów Wojewódzkich, w trakcie której specjalne oznakowane samochody będą odwiedzały gminy leżące na terenie Delegatury Siedlce..

  Podczas wizyty mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat programu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku. Dodatkowo  zainteresowani otrzymają ulotki i inne materiały informacyjne.

  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Nowy Program zakłada 500 zł na każde dziecko począwszy od pierwszego bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.

   

   

  Z wyrazami szacunku

  Anna Kaszuba

  Kierownik Delegatury
  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Siedlcach

   


   KOMUNIKAT O OGRANICZENIU ZUŻYCIA WODY

  Komunikat


   Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok I aktualizacja.

   Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok I aktualizacja.


  Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. 

  Wykaz


  Informacji o możliwości  korzystania z rehabilitacji przez rolników ubezpieczonych w KRUS.

  Informacja


  Informuję, iż w Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r. Urząd Gminy Domanice będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 14.00.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              WÓJT

                                                                                                                       Jerzy Zabłocki

   


  Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok.

  Podstawowa kwota dotacji 2019r.


  URZĄD GMINY DOMANICE W DNIU 24.12.2018r. (WIGILIA) BĘDZIE NIECZYNNY.

  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                               

                                                                                                                        WÓJT

                                                                                                              /-/ Jerzy Zabłocki


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2018 r. – aktualizacja II

  Podstawowa kwota dotacji-aktualizacja II


  D E C Y Z J A  zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  PWiK Siedlce


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2019 roku.

  Informacja


  Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2019 roku.

  Ogłoszenie

  UCHWAŁA NR XXXIII/189/2018

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngZałącznik nr 1 do uchwały NR XXXIII/189/2018


  Informacja Wójta Gminy Domanice – szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym - susza.

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.png Informacja Wójta Gminy Domanice

  http://bip.domanice.eu//pliki/doc.pngWniosek o szacowanie szkód


  Informacja w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domanice.

  Informacja


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku.

  Informacja o wynikach


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2018 rok- aktualizacja I.

  Podstawowa kwota dotacji


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku

  1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku.

  2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  3. Uchwała Nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 roku.

  4.  Sprawozdanie z realizacji zadania.


   Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku.

  Ogłoszenie o turnusach dzieci rolników.

  Wniosek o rehabilitację 2018r.

  Załacznik nr 2 o stanie zdrowia dziecka 2018r.


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2018 rok.

  Podstawowa kwota dotacji


  „Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice, w godzinach 9:30 – 12:30; na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego”

   

  Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in. warunki oraz możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematykę funduszy unijnych.

   


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2017 rok – aktualizacja II

  podst_kwota_dotacji_aktualizacja _x_2017


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku.

  1. Ogłoszenie

  2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  3. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku.


  Apel do hodowców świń

  Informacja


  INFORMACJA O ZAKAZIE UPRAWY MAKU I KONOPII WŁÓKNISTYCH.

  Informacja


  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2017 rok - aktualizacja.

  Informacja


  Domanice-nowe stawki za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.

  Ogłoszenie


   Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2017 rok.

  Podstawowa_kwota_dotacji_2017


  Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS. 

  Informacja


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2017 roku.

  Informacja


  Domanice-ogłoszenie

   Ogłoszenie Wójta Gminy Domanice


  KOMUNIKAT

  Komunikat Wójta Gminy Domanice


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2017 roku.

  Ogłoszenie

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  2. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku.


  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

  Wniosek


  Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR)

   Informacja


  Stanowisko Rady Gminy Sanniki

  Stanowisko Rady Gminy Sanniki


  Informacja dotycząca przeprowadzenia inspekcji w związku z realizacją Projektu OZE na terenie Gminy Domanice.

  Informacja dotycząca inspekcji OZE


  Prezentacja instalacji odnawialnych źródeł energii.

  Prezentacja


  Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2016 r.

  Informacja


  Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Domanice do zapoznania się z projektem GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DOMANICE NA 2016 ROK.

  Program alkoholowy na 2016

  Uchwła ws gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych Domanice 2016


  Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice na lata 2016-2019.

  Program przeciwdziałania narkomanii 2016-2019 Domanice


  Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Domanice do zapoznania się z Projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

  GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - aktualizacja

  Uchwała do przyjęcia GSRPR na lata 2016-2020

  Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii


  Zarządzenie  Nr 61 / 2015 Wójta Gminy Domanice z dnia 27 listopada 2015roku

  w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015roku, przysługującego w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 26 grudnia 2015r. dla pracowników Urzędu Gminy Domanice.

   Zarządzenie  Nr 61 / 2015


  Konsultacje społeczne

  Protokół z dnia 12.11.2015r


  Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie ˝Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi˝ 

  Zaproszenie do konsultacji społecznych

  Roczny-program-wspolpracy na 2016r.

  Uchwała ws rocznego prorgamu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016 Domanice


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2016 roku.

  Ogłoszenie

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  2. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku.


  INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku

  Informacja_sp_wodna_dotacja_2015.pdf


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku

  Ogłoszenie

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice

  2. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku


  WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY  PUBLICZNEJ W
  2014 r.

  WYKAZ OSOB FIZYCZNYCH.pdf


  Wójt Gminy Domanice ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży OBRĘB WSI DOMANICE

  mswordwykaz2.sxw


  Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  mswordwykaz.sxw


  Komunikat w sprawie uzupełnienia składów TKW

  msword komunikat_sklady_tkw.zip


   

  Zgodnie z art.7ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U.z 2005r.Nr 236, poz.2008) podaje się do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

  1. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

  Wymagania:

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

  1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
  1) dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,
  2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zapewniajacego ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,
  3) posiadanie sprzętu do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
  4) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej dla osób wyłapujących zwierzęta.
  2. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być bezpieczny dla zwierząt.
  3. Klatki do transportu zwierząt powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji.
  4. Pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego oobsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP

  Wójt Gminy
  Jerzy Zabłocki

   


   

  Zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 40/2010 Wójta Gminy Domanice z dnia 10 grudnia 2010 roku w dniu 24 grudnia br. (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny

   


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 29.05.2020
  Podpisał: Alina Rosa
  Dokument z dnia: 29.05.2020
  Dokument oglądany razy: 3269
Urząd Gminy Domanice