A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  Wójt Gminy

  Informacje personalne

  Imię i Nazwisko: inż. Jerzy Zabłocki
  Funkcja: Wójt gminy Domanice
  Telefon: +48 25 631 29 82
  e-mial: ugdomanice@wp.pl

  Stanowisko od 1991 roku.

  *
  Zakres obowiazków*

  Do obowiązków Wójta Gminy należy:

  • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
  • nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
  • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
  • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
  • składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu;
  • Sprawowanie nadzoru nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

  Skargi i wnioski

  Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator Strony
  Publikacja dnia: 11.05.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 11.05.2015
  Dokument oglądany razy: 2961
Urząd Gminy Domanice