A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  Organizacje pozarządowe

  Sprawozdanie Wójta Gminy Domanice z realizacji Programu Współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.

  mswordSprawozdanie Wójta Gminy Domanice


  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice w 2024 roku

  Zarządzenie Nr 27_2024


  Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice w 2024 roku.

  mswordKomisja_konkursowa_dotacja_na_sport_2024

  mswordNabor_wnioskow_dotacja_na_sport_2024

  mswordWzor_umowy_dotacja_na_sport_2024

  mswordZalacznik_1_wniosek

  mswordZalacznik_1_wniosek


  Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów

  ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 4 stycznia 2024 r. - zobacz/ pobierz (pdf, 30KB)

  ZARZĄDZENIE Nr 3/2024 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 4 stycznia 2024 r. - zobacz/ pobierz (pdf, 93KB)

   


  Powołanie Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  mswordZarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Domanice z dnia 2 stycznia 2024 roku


  Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie:

  - „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym".

  - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice".

  mswordOgłoszenie o naborze.pdf

  mswordZarządzenie Nr 92_2023.pdf

  mswordZarządzenie Nr 93_2023.pdf

   


  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice w 2023 roku

  mswordZarządzednie_32_2023 


  Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice w 2023 roku.

  mswordNabor_wnioskow_dotacja_na_sport_2023 

  mswordKomisja_konkursowa_dotacja_na_sport_2023

  mswordZalacznik_1_wniosek

  mswordZalacznik_1_wniosek.docx

  mswordWzor_umowy_dotacja_na_sport_2023


  ZARZĄDZENIE Nr 3/2023 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 5 stycznia 2023 r.

  msword zarządzenie 3_ 2023.pdf


  ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 5 stycznia 2023 r. 

  mswordzarządzenie 2_2023.pdf


  Powołanie Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  msword Zarządzenie Nr 1/2023


  Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie:

  - „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym".

  - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice".

  mswordOgłoszenie o naborze

  mswordZarządzenie Nr 92_2022

  mswordZarządzenie Nr 93_2022 


  Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych na 2022 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  mswordzarządzenie 3_ 2022

  mswordzarządzenie 4_ 2022


  Powołanie Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  msword zarządzenie 1_2022


  Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie:

  - „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym".

  - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice".

  Ogłoszenie o naborze

  Zarządzenie Nr 64_2021

  Zarządzenie Nr 65_2021

   


  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice 2021 roku.

  mswordZarządzenie Nr 21_2021


  Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice w 2021 roku

  mswordnabor_wnioskow_dotacja_na_sport_2021

  mswordkomisja_konkursowa_dotacja_na_sport_2021

  mswordwzor_umowy_dotacja_na_sport_2021

  mswordZalacznik_1_wniosek


  Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów.

  mswordZarządzenie 2 2021

  mswordZarządzenie 3 2021


  Powołanie Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  mswordzarządzenie 1_2021 


  Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie:

  - „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym".

  - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice".

   

  Ogłoszenie o naborze

  Zarządzenie Nr 72_2020

  Zarządzenie Nr 73_2020

   


  Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice w 2020 roku.

  mswordzarzadzenie_nr_22_2020_w_sprawie_rozstrzygnięcia_otwartego_konkursu

  mswordPrzedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków

  mswordwzór umowy

  mswordogloszenie_dotacja_sport_2020

  mswordkomisja_konkursowa_2020

  msword zalacznik_1_dotacje


  ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 2 stycznia 2020 r.

   mswordZarządzenie 3/2020


  ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 2 stycznia 2020 r.

  mswordZarządzenie 2/2020


  Powołanie Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  mswordZarządzenie 1/2020


  Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie:

  - „ Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”

  - „ Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminie Domanice".

  mswordogoszenie_o_naborze_org_pozarz

  mswordzarzadzenie_69_2019

  mswordzarzadzenie_70_2019

   


  Sprawozdanie Wójta Gminy Domanice z realizacji Programu Współpracy Gminy Domanice  z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.             

  msword   Sprawozdanie          


  Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta miny Domanice z dnia 2 stycznia 2019 r.

  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2019: „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

  mswordZarządzenie Nr 2/2019


  Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Domanice z dnia 2 stycznia 2019 roku

  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku, zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej : „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice.

   mswordZarządzenie Nr 1/2019


  Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Domanice z dnia 27 grudnia 2018 roku,

  w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  mswordZarządzenie Nr 55/2018


  Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu 06.12.2018 r. ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie:

  „ Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”

  „ Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminie Domanice".

  mswordOgłoszenie o naborze kandydatów

  mswordZarządzenie 50/2018

  mswordZarządzenie 51/2018

  mswordFormularz


  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 R.

  Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

   

                                                                                       Jerzy Zabłocki

                                                                               Wójt Gminy Domanice

  mswordZaproszenie do konsultacji społecznych na 2019

  msword Projekt Uchwały RG Domanice ws współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019


  PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK; PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK ORAZ PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY GMINY DOMANICE NA LATA 2019 - 2021.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem:

  1. „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”;
  2. „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na 2019 r. ”
  3. "Programu Wspierania Rodziny Gminy Domanice na lata 2019-2021".

  Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie programów.

   Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać e-mailem  na adres:  gopsdomanice@wp.pl.

  Czekamy na Państwa propozycje do dnia 5 października 2018 r.

   

                                                                                  Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki

   


  SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017 ROK

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2017 rok”;

   

                                                                                 Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki

  mswordSprawozdanie za 2017 rok

   


   

  Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 27  grudnia 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018: "Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym". Do konkursu ofert przystąpił jeden oferent Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, który uzyskał 20 punktów konkursowych i tym samym spełnił wszelkie kryteria wymagana do realizacji zadania na terenie naszej gminy. Serdecznie gratulujemy !!!

  Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

   

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                            /-/ Jerzy Zabłocki

   mswordZarządzenie Nr 59/2017


  Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 27  grudnia 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice". Do konkursu ofert przystąpił jeden oferent Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, który uzyskał 20 punktów konkursowych i tym samym spełnił wszelkie kryteria wymagana do realizacji zadania na terenie naszej gminy. Serdecznie gratulujemy !!!

  Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

   

                                                                                                               Wójt

                                                                                                       /-/ Jerzy Zabłocki

  msword Zarządzenie Nr 58/2017


  Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2017 r. powołał Komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok w następującym składzie osobowym:

  1. Danuta Szklarz

  2. Halina Woźna

  3. Alina Rosa.

  Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

   

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                              /-/ Jerzy Zabłocki

  msword Zarządzenie komisja


  Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.11.2017 r. ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie:

   

  1. Pomocy społecznej: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice.

  2. Ochrony i promocji zdrowia wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018: Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin  z problemem alkoholowym.

   

  Ponadto, informuję że w dniu dzisiejszym ogłaszam nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego na 2018 r. W załączeniu ogłoszenie o naborze.

   

  Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniami.

   

                                                                                                                  Wójt

                                                                                                         /-/ Jerzy Zabłocki

   

  msword Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej

  msword Zarządzenie 52 w sprawie konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok

  msword Zarządzenie 53 w sprawie konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok

   


  PROGRAMY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R. UCHWALONE PRZEZ RADĘ GMINY DOMANICE !!!

  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich do zapoznania się z uchwalonymi dnia 25 października 2017 r. przez Radę Gminy Domanice programami:

  1. Profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, na 2018 rok,

  2. Współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

   

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                           Jerzy Zabłocki

  msword Program alkoholowy na 2018 rok

  msword Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

   


  Wójt Gminy Domanice przedstawia Państwu protokół z konsultacji projektu

  „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018”.

  Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem.

   

                                                                  Jerzy Zabłocki - Wójt Gminy Domanice

   msword Protokół


  Wójt Gminy Domanice przedstawia Państwu protokół z konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

  Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem.

   

                                                               Jerzy Zabłocki - Wójt Gminy Domanice

  msword Protokół


  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018R.

   

  Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

  Termin rozpoczęcia konsultacji oznacza się na dzień:  9 października 2017 roku, termin zakończenia  konsultacji na dzień: 24 października 2017 roku.

  msword Zaproszenie

  Projekt uchwały


  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018R.

  Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018”.

  Termin rozpoczęcia konsultacji oznacza się na dzień:  9 października 2017 roku, termin zakończenia  konsultacji na dzień: 24 października 2017 roku.

  msword Zaproszenie

  msword Projekt uchwały


  PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 R.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem:

  1. „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”;
  2. „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na 2018r. ”

  Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie programów.

   

  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać:

  -  e-mailem  na adres:  gopsdomanice@wp.pl;

  -  faxem: nr (25) 63-129-83.

  Czekamy na Państwa propozycje do dnia 22 września 2017 roku.

   

                                                                                  Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki

   


  SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2016 ROK

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji   „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2016 rok”;

   

                                                                                  Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki

  msword Sprawozdanie


  Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2016r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których organizowane będą zajęcia pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz imprezy profilaktyczne jako alternatywa dla patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań w tym realizacja programu terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Do konkursu ofert przystąpił jeden oferent Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, który uzyskał 80 punktów konkursowych i tym samym spełnił wszelkie kryteria wymagana do realizacji zadania na terenie naszej gminy. Serdecznie gratulujemy !!!

  Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

   

                                                                                                                             Wójt

                                                                                                             /-/ Jerzy Zabłocki

  msword Zarządzenie w sprawie wyboru oferty


  Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 27 grudnia 2016r. powołał Komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w następującym składzie osobowym:

  1. Danuta Szklarz

  2. Halina Woźna

  3. Alina Rosa.

  Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

   

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                              /-/ Jerzy Zabłocki

  msword Zarządzenie powołania komisji 2017r.

   


  Informujemy, że od dnia 17 sierpnia br. obowiązują nowe formularze wzorów ofert i ramowych wzorów umów w sprawie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Złożona oferta powinna być zatem sporządzona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300).

   

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                             /-/ Jerzy Zabłocki

   


  OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku ogłaszanego przez Gminę Domanice.

  Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosił nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku ogłaszanego przez Gminę Domanice. W załączeniu ogłoszenie o naborze.

   

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                           Jerzy Zabłocki

  msword ogłoszenie dla kandydatow 2017


  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w Gminie Domanice w zakresie pomocy społecznej.

  Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w Gminie Domanice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których realizowane będą zajęcia pozaszkolne, zajęcia sportowo rekreacyjne oraz imprezy profilaktyczne jako alternatywa dla patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań, w tym realizacja programu terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem.

   

                                                                                                   Wójt Gminy Domanice

                                                                                                         Jerzy Zabłocki

  msword Ogłoszenie


  PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 R. UCHWALONY !!!

  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich do zapoznania się z uchwalonym 14 listopada 2016r. przez Radę Gminy Domanice Programem profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, na 2017 rok.

  mswordprogram alkoholowy na 2017 rok Domanice

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                           Jerzy Zabłocki


  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R. UCHWALONY !!!

  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich a w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z uchwalonym 14 listopada 2016r. przez radę Gminy Domanice Programem współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

  mswordprogram współpracy z organizacjami 2017

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                              Jerzy Zabłocki


  Wójt Gminy Domanice przedstawia Państwu protokół z konsultacji projektu "Rocznego programu Współpracy Gminy Domanice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

  Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem.

  msword protokol_z_konsultacji_2017


  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

  msword UCHWAŁA RG Domanice ws wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2017

  msword ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na 2017


  PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R.

  Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.

  Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

   

  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać:

  -  osobiście do UG Domanice (08-113 Domanice 52);

  -  e-mailem  na adres:  ugdomanice@wp.pl;

  -  faxem: nr (25) 63-129-82.

  Czekamy na Państwa propozycje do dnia 7 października 2016 roku.

  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na 2017 r.,  który poddany będzie konsultacjom.

   

                                                                                  Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki


  Wójt Gminy Domanice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice, a także zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 9.02.2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

  msword Zarządzenie w sprawie wyboru oferty


  Wójt Gminy Domanice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice, a także zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 4.02.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  mswordZarządzenie ws powołania komisji konkursowej organizacje pozarządowe


  O G Ł O S Z E N I E DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku ogłoszonego przez Gminę Domanice.

  mswordOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej


  ZARZĄDZENIE Nr 1/2016  WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 8 stycznia 2016r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

  mswordZARZĄDZENIE Nr 1  2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 08.01.2016r


  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich mieszkańców gminy oraz organizacje pozarządowe do zapoznania się z Rocznym Programem Współpracy Gminy Domanice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

  mswordRoczny program współpracy na 2016r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 28.05.2024
  Podpisał: Sylwia Koper
  Dokument z dnia: 28.05.2024
  Dokument oglądany razy: 5654
Urząd Gminy Domanice