A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.06.2016, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści

  2016

  Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2016 roku

  Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XV/89/2016


  Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2016 roku

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2016 roku.

  Uchwała Nr XIV/87/2016


  Uchwała Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016 roku

  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Wójta Gminy Domanice uprawnień do nagrody jubileuszowej.

  Uchwała Nr XIII/83/2016


  Uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016 roku

  w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku w sprwie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

  Uchwała Nr XIII/82/2016


  Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Domanice  z dnia 24 lutego 2016 roku

  w sprawie przyjęcia Planu  gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Domanice współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Uchwała Nr XIII/81/2016


  Uchwała Nr XII/78/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XII/78/2016


  Uchwała Nr XII/77/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XII/77/2016


  Uchwała Nr XII/76/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzących przez Gminę Domanice, liczbę puntów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  (uchwała oczekująca na publikację w Dzienniku Urzędowych Województwa Mazowieckiego)

   Uchwała Nr XII/76/2016


  Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Domanice jest organem prowadzącym, liczbę puntów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  (uchwała oczekująca na publikację w Dzienniku Urzędowych Województwa Mazowieckiego)

  Uchwała Nr XII/75/2016

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 17.06.2016
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 17.06.2016
  Dokument oglądany razy: 680
Urząd Gminy Domanice