A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 07.09.2015, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja

  Inne

  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2016 roku.

  Ogłoszenie

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice.

  2. Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku.


  INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku

  Informacja_sp_wodna_dotacja_2015.pdf


  OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku

  Ogłoszenie

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Domanice

  2. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku


  WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY  PUBLICZNEJ W
  2014 r.

  WYKAZ OSOB FIZYCZNYCH.pdf


  Wójt Gminy Domanice ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży OBRĘB WSI DOMANICE

  mswordwykaz2.sxw


  Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  mswordwykaz.sxw


  Komunikat w sprawie uzupełnienia składów TKW

  msword komunikat_sklady_tkw.zip


   

  Zgodnie z art.7ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U.z 2005r.Nr 236, poz.2008) podaje się do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

  1. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

  Wymagania:

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

  1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
  1) dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,
  2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zapewniajacego ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,
  3) posiadanie sprzętu do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
  4) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej dla osób wyłapujących zwierzęta.
  2. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być bezpieczny dla zwierząt.
  3. Klatki do transportu zwierząt powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji.
  4. Pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego oobsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP

  Wójt Gminy
  Jerzy Zabłocki

   


   

  Zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 40/2010 Wójta Gminy Domanice z dnia 10 grudnia 2010 roku w dniu 24 grudnia br. (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny

   


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 07.09.2015
  Podpisał: Dorota Żurawska
  Dokument z dnia: 07.09.2015
  Dokument oglądany razy: 647
Urząd Gminy Domanice