A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 02.05.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja danych

  2017

  Uchwała Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpoadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

  Uchwała Nr XXV/146/2017


  Uchwała Nr XXV/145/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2017 roku.

  Uchwała Nr XXV/145/2017


  Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania    opłat za kształcenie nauczycieli w 2017 r.

  Uchwała Nr XXV/144/2017


  Uchwała  Nr XXV/143/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice.

  Uchwała Nr XXV/143/2017


  Uchwała Nr XXV/142/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

  Uchwała Nr XXV/142/2017


  Uchwała Nr XXV/141/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postpowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkoła podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice

  Uchwała Nr XXV/141/2017


  Uchwała Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.

  Uchwała Nr XXV/140/2017


  Uchwała Nr XXIV/134/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 31 stycznia 2017 roku

  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Wójta Gminy Domanice uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

  Uchwała Nr XXIV/134/2017


  Uchwała Nr XXIV/133/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 31 stycznia 2017 roku

  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  Uchwała Nr XXIV/133/2017

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 02.05.2017
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 02.05.2017
  Dokument oglądany razy: 585
Urząd Gminy Domanice