A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.09.2015, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja

  2015

  Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku

  w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu uch rozliczenia.

  uchwała nr VI.34.2015.pdf


  Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 438/9 o pow.0,0125ha położonej w obrębie wsi Olszyc Szlachecki.

   Uchwała Nr V/32/2015


  Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2015 roku.

  Uchwała Nr V/31/2015


   Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  Uchwała Nr V/30/2015


  Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

  Uchwała Nr V/29/2015


  Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domanice.

  Uchwała Nr V/26/2015


  Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Domanice w 2015 r.

  Uchwała Nr V/25/2015


  Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2015 roku

  w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

  Uchwała Nr IV/24/2015

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 08.09.2015
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 08.09.2015
  Dokument oglądany razy: 637
Urząd Gminy Domanice