A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 28.11.2016, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści

  Organizacje pozarządowe

   

  PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 R. UCHWALONY !!!

  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich do zapoznania się z uchwalonym 14 listopada 2016r. przez Radę Gminy Domanice Programem profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, na 2017 rok.

  mswordprogram alkoholowy na 2017 rok Domanice

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                           Jerzy Zabłocki


  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R. UCHWALONY !!!

  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich a w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z uchwalonym 14 listopada 2016r. przez radę Gminy Domanice Programem współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

  mswordprogram współpracy z organizacjami 2017

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                              Jerzy Zabłocki


  Wójt Gminy Domanice przedstawia Państwu protokół z konsultacji projektu "Rocznego programu Współpracy Gminy Domanice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

  Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem.

  msword protokol_z_konsultacji_2017


  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

  msword UCHWAŁA RG Domanice ws wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2017

  msword ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na 2017


  PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R.

  Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.

  Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

   

  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać:

  -  osobiście do UG Domanice (08-113 Domanice 52);

  -  e-mailem  na adres:  ugdomanice@wp.pl;

  -  faxem: nr (25) 63-129-82.

  Czekamy na Państwa propozycje do dnia 7 października 2016 roku.

  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na 2017 r.,  który poddany będzie konsultacjom.

   

                                                                                  Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki


  Wójt Gminy Domanice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice, a także zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 9.02.2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

  msword Zarządzenie w sprawie wyboru oferty


  Wójt Gminy Domanice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice, a także zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 4.02.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  mswordZarządzenie ws powołania komisji konkursowej organizacje pozarządowe


  O G Ł O S Z E N I E DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku ogłoszonego przez Gminę Domanice.

  mswordOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej


  ZARZĄDZENIE Nr 1/2016  WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 8 stycznia 2016r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

  mswordZARZĄDZENIE Nr 1  2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 08.01.2016r


  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich mieszkańców gminy oraz organizacje pozarządowe do zapoznania się z Rocznym Programem Współpracy Gminy Domanice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

  mswordRoczny program współpracy na 2016r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 28.11.2016
  Podpisał: Marlena Paczek
  Dokument z dnia: 28.11.2016
  Dokument oglądany razy: 1169
Urząd Gminy Domanice