A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice

  Ten dokument został usunięty dnia: 12.05.2015, 09:55, z powodu:
  Nie podlega Ustawie
  koniec: 31.05.2013, 12:00, rozstrzygnięcie: 31.05.2013, 12:00 (nierozstrzygnięty)

  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 319), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z późn.zm. 

  załączniki do pobrania

  mswordPrzetarg_na_odbieranie_zagospodarowanie__Gminy_Domanice.zip

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator Strony
  Publikacja dnia: 12.05.2015, 09:52
  Dokument oglądany razy: 12654
   
Urząd Gminy Domanice