A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Ten dokument został usunięty dnia: 12.05.2015, 09:55, z powodu:
  Nie podlega Ustawie
  koniec: 24.10.2013, 12:00, rozstrzygnięcie: 24.10.2013, 12:00 (nierozstrzygnięty)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)- zwanej dalej  „ustawą pzp” na: usługi prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach projektu „Szkoła równych szans” – działanie 9.2 PO KL Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 1 p.p. Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim

  załączniki do pobrania

  mswordOGLOSZENIE_Usluga_zajec_pozalekcyjnych.zip

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator Strony
  Publikacja dnia: 12.05.2015, 09:47
  Dokument oglądany razy: 12482
   
Urząd Gminy Domanice